Selecteer een pagina

Onderwijs en training

Er is de laatste jaren een grote toename van hobbypluimvee, waardoor de kans dat een gezelschapsdierenarts een kip op het spreekuur treft steeds groter wordt. Hobbyisten vinden het logischer om met een zieke kip naar de dierenarts te gaan dan naar een veearts, waar pluimvee traditioneel wordt behandeld. Geneeskunde van pluimvee maakt echter onvoldoende deel uit van de dierenartsopleidingen, waardoor veel gezelschapsdierenartsen niet de juiste behandeling bieden. Daarom organiseert Fair Poultry in samenwerking met Aeres trainingscentrum te Barneveld een praktische cursus voor medewerkers van gezelschapsdierenartspraktijken (link: https://www.aerestrainingcentre-barneveld.nl/cursussen/gezondheidszorg/help-een-kip-op-het-spreekuur).