Selecteer een pagina

Dubbeldoe-

kippen

Samen met een groep veehouders en mensen uit de sector is Fair Poultry aan het zoeken naar de inzet van een leghen die niet alleen goed eieren legt, maar waarvan de broederhaan ook nog eens voldoende groeit zodat hij zelf een waardevol dier is binnen de voedselketen. Het doel is om een oplossing te bieden aan het doden van ééndagskuikens.

Tegelijkertijd een hen te houden die minder eieren legt en ook minder ‘neven’ schade oploopt die gekoppeld is aan een topproductie. Een voorbeeld hiervan is het op grote schaal voorkomen van borstbeenfracturen. Samen met de veehouders wordt onderzocht of deze nieuwe kippenrassen in de toekomst op grotere schaal gehouden kunnen worden.